ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่ง ORN ขาย “หุ้นกู้” ชูดอกเบี้ย 7.25% จองซื้อ 17-19 มิ.ย.นี้

ORN เดินหน้าขาย “หุ้นกู้” มูลค่า 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ชูดอกเบี้ยคงที่ 7.25 % ต่อปี พร้อมจ่ายทุก 3 เดือน ขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ จองซื้อวันที่ 14-20 มิ.ย. 67 หวังขยายโครงการเสริมศักยภาพการเติบโต


นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN  เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลหรือไฟลิ่งการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของ บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของ ORN ครั้งที่ 1/2567 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.25 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท ซึ่งเสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

โดย ORN เป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูง ซึ่งมีศักยภาพในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับความเชี่ยวชาญในพื้นที่ เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างดี รวมถึงได้รับการตอบรับด้วยดีจากกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติมายาวนานกว่า 18 ปี อีกทั้ง มีแผนขยายโครงการใหม่ต่อเนื่อง และแผนการขยายโครงการอสังหาริมทรัพย์สู่จังหวัดหัวเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยในปีนี้วางเป้าหมายของยอดขายไว้ไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนมาลงทุนในโครงการแนวสูง Arise เจริญเมืองและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยหุ้นกู้  “ORN” จะเสนอขายระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 และออกตราสารหุ้นกู้วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ซึ่งจัดจำหน่ายโดย บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และมี บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการขยายโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชาวต่างชาติ ขณะเดียวกัน มีความพร้อมในการขยายธุรกิจใหม่ เพื่อช่วยสร้างรายได้ประจำให้เพิ่มมากขึ้น เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจนายปรีดิกร กล่าว

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าความมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มี D/E ต่ำมาก ที่ 0.70 เท่า และ มี IBD/E RATIO  ที่ 0.48 เท่า เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันถือว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่งและการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ยังมีหลักประกันเป็นที่ดินเปล่าที่มีศักยภาพ โดยมูลค่าของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยราคาประเมินที่ดินหลักประกัน ณ วันที่ 3 เมษายน 2567 มูลค่า 452.55 ล้านบาท เป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนที่แสวงหารูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ

Back to top button