“กองทุน-บจ.” จับมือซื้อตราสารหนี้ไทย 2.2 หมื่นล้าน ต่างชาติเทขาย 950 ล้านบาท

“กองทุน-บจ.” จับมือซื้อตราสารหนี้ไทย 2.2 หมื่นล้านบาท ต่างชาติเทขาย 950 ล้านบาท ส่วน Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.52% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน ลดลง 0.01%


สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 132,652 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุนที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 18,282 ล้านบาท 2.กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,755 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 950 ล้านบาท

โดย Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.52% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน ลดลง 0.01% ขณะที่ Yield พันธบัตรอายุ 10 ปี ปิดที่ 2.78% ปรับตัวลดลงมาจากเมื่อวาน 0.01%

ส่วนภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 950 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 950 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)  ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) และการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพรุ่งนี้

Back to top button