PSL ควักเงิน 686 ล้าน ซื้อเรือมือสองเพิ่ม 1 ลำ ดันกำลังบรรทุกแตะ 1.9 พันเดทเวทตัน

PSL ควักเงิน 686 ลบ. เข้าซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองมือสองเพิ่ม 1 ลำ หนุนกองเรือของบริษัทแตะ 42 ลำ มีขนาดระวางบรรทุกรวม 1.90 พันเดทเวทตัน


บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกด (มหาชน) หรือ PSL เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัททำรายการซื้อเรือมือสองจำนวน 1 ลำ คือ M.V. WESTERN PANAMA โดย บริษัท พรีเชียส แมริโกลด์ พีทีอี ลิมิเตด เป็นผู้ซื้อ บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นเต็มจำนวน ซึ่งรายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ M.V. WESTERN PANAMA เป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง มีขนาดระวางบรรทุก 39,260 (เดทเวทตัน) และกำหนดการรับมอบเรือระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567

สำหรับวัตถุประสงค์ เป็นไปตามนโยบายการปรับลดอายุเฉลี่ยของกองเรือบริษัทฯ โดยการขายเรือที่มีอายุมากและทดแทนด้วยการซื้อเรือที่มีอายุน้อยกว่า หลังจากการซื้อและรับมอบเรือลำดังกล่าว รวมถึงเรือจำนวน 4 ลำที่ได้ส่งต่อใหม่ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับมอบ (ตามรายงานการเปิดเผยสารสนเทศก่อนหน้านี้) กองเรือของบริษัทฯ จะมีเรือจำนวน 42 ลำ ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,908,529 เดทเวทตัน

โดยราคาซื้อเรือเป็นเงิน 18.60 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 686.17 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาด ส่วนแหล่งเงินทุนจะมาจากเงินสดที่มีอยู่ และจากวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ มีอยู่ปัจจุบัน

Back to top button