“ประกัน” ซื้อตราสารหนี้ 386 ล้านบาท “กองทุน-ต่างชาติ” เทขาย 7.7 พันล้าน

"ประกัน" ซื้อตราสารหนี้ 386 ล้านบาท  ฟาก “กองทุน-ต่างชาติ” เทขาย 7.7 พันล้านบาท พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.46% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน ลดลง 0.01%


สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ (24 มิ.ย.67) มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 46,931 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุนที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1.กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 4,671 ล้านบาท 2.กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 386 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 3,082 ล้านบาท ทั้งนี้ Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.46% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน ลดลง 0.01% ส่วน Yield พันธบัตรอายุ 10 ปี ปิดที่ 2.69% ปรับตัวลดลง 0.01% จากวานวันศุกร์ปิดที่ 2.70%

 

ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้าประมาณ 1 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 3,082 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 3,082 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.6 จากระดับ 54.5 ในเดือนพ.ค. จากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน ขณะที่ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

Back to top button