โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” ITEL อัพกำไรปี 63-65 พ่วงเป้าใหม่ 3.8 บ.รับผลดี Economy of scale หนุน

โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” ITEL อัพกำไรปี 63-65 พ่วงเป้าใหม่ 3.8 บ.รับผลดี Economy of scale หนุน


บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์เกี่ยวกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL โดยปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2563-65 ขึ้น 1%, 15%, 16% ตามลำดับ เป็น 200 ล้านบาท, 237.9 ล้านบาท และ 257.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 10.5%, 18.9% และ 8.1% ตามลำดับ หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ย 13.4% CAGR ในช่วงปี 2563-65

โดยปัจจัยหลักมาจากปรับเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นจากเดิม 22.6-23.5% เป็น 24-25.5% เพราะได้ประโยชน์จาก Economy of scale จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าในธุรกิจ Data service ซึ่งเป็น Recurring income และปรับลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลงปีละประมาณ 30-50bps จากการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เราได้รวมจำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพของ ITEL-W2 เข้ามาทั้งหมด 250 ล้านหุ้นในปี 2564 เนื่องจากราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 3 บาทและใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในเดือน ส.ค. 2564 ทำให้ EPS ปี 2564 -4.9% จากปีก่อน (แต่ไม่รวม ITEL-W1 เพราะราคาใช้สิทธิ 5 บาท คาดว่าจะไม่มีการใช้สิทธิ) แต่ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 3.80 บาทจากเดิม 3.60 บาท โดยปรับเพิ่ม PE เป็น 20 เท่าจากเดิม 18 เท่าจากอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นและอิง PEG 1.5

อย่างไรก็ดี ปรับประมาณการกำไรปี 2563-65 ขึ้น 1%, 15%, 16% เป็นเติบโต 10.5%, 18.9% และ 8.1% ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 13.4% CAGR หลักๆ มาจากการปรับเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นและปรับลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการควบคุมต้นและค่าใช้จ่ายได้ดี และการเพิ่มสัดส่วนรายได้ Recurring income ที่ปัจจุบันมีอยู่ 65% ให้มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่ออัตรากำไรเพราะได้ประโยชน์จาก Economy of scale

พร้อมกันนี้ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปี 2564 เป็น 3.80 บาทจากเดิม 3.60 บาทอิง PEG 1.5 หรือ PE 20 เท่า ทั้งนี้ EPS ปี 2564 ได้รวมการใช้สิทธิ ITEL-W2 ไว้ทั้งจำนวน 250 ล้านหุ้นเนื่องจากมีราคาใช้สิทธิ 3 บาท การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิปี 2564 ชดเชย dilution ไม่หมดแต่เป้าของเรา conservative เพราะหากไม่รวม ITEL-W2 เป้าจะเป็น 4.7 บาท ยังคงแนะนำ “ซื้อ”

Back to top button