“กองทุนบัวหลวง” ตัดขายหุ้น HUMAN เหลือถือไม่ถึง 5%

“กองทุนบัวหลวง” ตัดขายหุ้น HUMAN เหลือถือไม่ถึง 5%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HUMAN โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือบลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 0.1867% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.8964% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย สุนทร เด่นธรรม 261,277,200 38.42
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 70,739,100 10.40
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 30,372,229 4.47
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 29,270,000 4.30
5. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 17,204,100 2.53

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/08/2563)

Back to top button