ตลท.แขวน SP หุ้น PE เหตุผู้สอบฯไม่แสดงความเห็นงบ-เข้าข่ายเพิกถอนหลังส่วนทุนลดฮวบ!


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PE โดยห้ามการซื้อขายหุ้นจดทะเบียนชั่วคราว ตั้งแต่เปิดการซื้อขายวันนี้ (16 ก.พ. 2564) และจะขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) ในวันพรุ่งนี้ (17 ก.พ. 2564) หลังจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ขณะที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

ทั้งนี้บริษัทประกาศผลการดำเนินงานปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิ 2.09 พันล้านบาท จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2.79 หมื่นล้านบาท

Back to top button