“วิสิฐ ตันติสุนทร” ลาออกบอร์ด NOK มีผลวันนี้


บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK แจ้งว่า นายวิสิฐ ตันติสุนทร ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

Back to top button