SICT เปิดกำไรปี 63 โต 41% แตะ 34.4 ลบ. รับรายได้พุ่ง พร้อมปันผล 0.043 บ.


บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT รายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 มีกำไรสุทธิจำนวน 34.4 ล้านบาท เติบโตขึ้น 41% จากปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้ สอดรับกับแนวโน้มพึ่งพาเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากขึ้น

โดยรายได้รวมของบริษัทในปี 2563 มีจำนวน 338 ล้านบาท เติบโตขึ้น 9% จากปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ กลุ่ม Animal ID, กลุ่ม Access Control/Reader, กลุ่ม Immobilizer และกลุ่ม NFC & Others เนื่องจากความต้องการในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น การขยายฐานลูกค้าและเพิ่มสัดส่วนทางการตลาด ซึ่งตลาดที่สำคัญของบริษัทตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศจีน เป็นต้น

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทอยู่ในช่วงการสร้างรากฐาน ปรับรูปแบบขององค์กรเพื่อสร้างความพร้อม ปรับเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสรรค์งานนวัตกรรม และผลักดันโครงการต่างๆอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิด S-Curve ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาเทคโนโลยีเสริมซึ่งมีฐานมาจากกลุ่ม RFID ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0

ทั้งนี้ บริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ที่ 0.043 บาทต่อหุ้น โดยคิดเป็น 50% ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

Back to top button