BKD จับมือ “พระจอมเกล้าธนบุรี” ส่งประกวดบ้านประหยัดพลังงานใน “เยอรมนี”


นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอกเดค-คอน จำกัด(มหาชน) หรือ BKD ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาตกแต่งภายในครบวงจร เปิดเผยว่า  บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้มอบทุนให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยล่าสุดได้เป็นผู้สนับหนุนหลักและให้คำปรึกษา รวมทั้งพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการวิจัย ออกแบบและก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน Solar Decathlon Europe 2021(SDE21) ที่เมืองวุพเพอร์ทาล ประเทศเยอรมนี

“บ้านประหยัดพลังงานที่ทำการออกแบบและก่อสร้างจะมีขนาดเท่ากับของจริง มีอุปกรณ์เหมือนบ้านทั่วไป แต่จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เท่านั้น โดยเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้ คือ เป็นต้นแบบการปรับปรุงตึกแถวเก่าให้มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับการรักษาเอกลักษณ์ของตึกแถวในแต่ละยุคสมัย โดยทาง BKD ก็จะช่วยให้คำปรึกษาและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ร่วมกับนักศึกษาในโครงการ”

นางนุชนารถ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาและต่อยอดการวิจัย การออกแบบ และการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  นอกจากนี้จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสาขาวิชาอื่น รวมทั้งแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง  โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง ธันวาคม 2565

Back to top button