บอร์ด CKP ไฟเขียวปันผล 0.035 บ. XD 28 เม.ย.นี้


บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2564 มีมติจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 0.035 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เม.ย.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล 20 พ.ค.2564

Back to top button