กองทุนใหญ่ขาย TCMC ล้างพอร์ต! กลุ่ม “ศรีวิกรม์” สบจังหวะเก็บเพิ่ม 6.58%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TCMC โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 6.5831% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่ได้รับรายงานการได้มาหุ้น TCMC โดย นางทยา ทีปสุวรรณ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.5831% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 6.5831% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นางทยา ทีปสุวรรณ เป็นบุตรสาวของ นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ และนางศศิมา ศรีวิกรม์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มผู้บริหาร TCMC

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 ก่อนการทำรายการดังกล่าวมีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย พิมล ศรีวิกรม์ 102,082,700 13.38
2. นาย วิกร ศรีวิกรม์ 51,750,000 6.78
3. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 50,242,939 6.58
4. นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ 47,705,714 6.25
5. คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์ 31,183,903 4.09

(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/06/2563)

 

Back to top button