BAM แจงให้ข่าวปี 64 กำไรเด้ง 6 พันลบ. “ไม่ชี้นำ” ยันทำธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล


บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยชี้แจงข่าวเรื่อง BAM คาดกำไรปีนี้แตะ 6.5 พันล้านบาท รับแผนเพิ่มฐานลูกหนี้ศึกษาแตกไลน์สู่ Clean Loan นั้น บริษัทขอชี้แจงว่า

1.ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลเรียกเก็บเงินสดจำนวน 13,134 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 1,840 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการรายไตรมาสที่ 1 และ 2 ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทำให้ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 และ 4 ปรับตัวดีขึ้น

2.บริษัทฯ มีการเปิดเผยเป้าหมายผลเรียกเก็บในระยะ 5 ปีข้างหน้า จากการนำเอากลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวมาบริหารจัดการ รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผลเรียกเก็บเงินสดของบริษัทฯ นั้น ไม่สามารถนำมาใช้คาดการณ์ผลกำไรของบริษัทฯ ได้แต่อย่างใด

โดยบริษัทยืนยันว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมิได้มีความตั้งใจที่จะชี้นำผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคตแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทขอให้ผู้ลงทุนโปรดใช้ความระมัดระวังในการติดตามข่าวสาร เพื่อประกอบการตัดสินในลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

Back to top button