ตลท.ย้าย SABUY เข้าเทรด SET พรุ่งนี้ หลังคุณสมบัติครบถ้วน!


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า หุ้นบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ย้ายเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) จากตลาด mai ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ เริ่มวันที่ 16 มี.ค.64

ทั้งนี้ SABUY ดำเนินธุรกิจ 1.ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” และการจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน 2.การจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิ้ง พลัส” 3. ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร รวมถึงการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์อาหาร

สำหรับคุณสมบัติของบจ. mai ที่จะย้ายเข้าซื้อขายใน SET มีดังนี้

1.มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300 ล้านบาทขึ้นไป

2.ส่วนผู้ถือหุ้นมากกว่า 300 ล้านบาทขึ้นไป

3.มีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุดก่อนยื่นคำขอรวมกันมากกว่า 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอมีกำไรสุทธิมากกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสะสมก่อนยื่นคำขอ

4.มีราคาพาร์ไม่ต่ำกว่า 0.50 บาท

5.มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 1,000 รายขึ้นไป

Back to top button