IRC เป้ารายได้ปีนี้โต 10% อัดงบฯ 500 ลบ.ปรับปรุงสายการผลิต-พัฒนาโรงงาน


นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC เปิดเผยว่า ในปีนี้ IRC ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในช่วงไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี (ตุลาคม-ธันวาคม) IRC มีรายได้รวม 1,342.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.79 % และกำไรสุทธิ 121.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.85% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ IRC มีแผนการลงทุนเพิ่มราว 500 ล้านบาท จุดประสงค์แรกเพื่อปรับสายการผลิตให้เป็นระบบ Automation มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็น Smart Factory สร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานในโรงงาน และมุ่งรักษาระดับคุณภาพการผลิตของบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางนอกยางในสำหรับรถจักรยานยนต์

อีกทั้งใช้ในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดใหม่ๆ เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกลุ่มตลาด OEM อื่นๆ นอกเหนืออุตสาหกรรมยานยนต์

โดยปัจจุบัน IRC เป็นผู้ผลิตยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย โดยเป็นการผลิตสำหรับตลาด OEM ผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศทุกราย ตลาดทดแทน และตลาดส่งออก นอกจากนี้ IRC ยังผลิตชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์ที่ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนกันกระแทก ชิ้นส่วนในระบบส่งกำลัง ชิ้นส่วนในห้องโดยสารและยางซีลต่างๆ  และในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการลงทุนพัฒนาโรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือเราจะเน้นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและส่วนที่เกี่ยวข้องกับอีลาสโตเมอร์ โดยตลอด 24 ปีที่ผ่านมานับแต่ก่อตั้งบริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัดที่เป็นบริษัทสำหรับการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ และได้ลงทุนไปในด้านดังกล่าวแล้วประมาณ 900 ล้านบาท

ขณะที่บริษัทเชื่อมั่นว่าตลาดยางรถมอเตอร์ไซค์และตลาดชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ยังมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นในปีนี้จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ อีกทั้งในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาโรคระบาดโควิด-19 นำมาสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์รวมไปถึงธุรกิจส่งของ (Delivery) ต่างๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการบริโภคยางรถมอเตอร์ไซค์มากขึ้นเนื่องจากพนักงานส่งของต่างๆ ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก คุณภาพของยางรถมีผลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตและอาชีพของกลุ่มคนเหล่านี้ การใช้ยางที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ และยาง IRC คือทางเลือกที่ดีที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่

 

Back to top button