BA เลื่อนเปิดเส้นทางใหม่ “กรุงเทพ-แม่สอด” ไป 17 ต.ค. พร้อมประกาศงดบินชั่วคราว 3 ไฟลท์

BA ประกาศหยุดบินชั่วคราว 3 ไฟลท์-เลื่อนเปิดเส้นทางใหม่ "กรุงเทพ-แม่สอด" ไป 17 ต.ค.


บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA หรือสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นต้องแจ้งเลื่อนการเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ – แม่สอด (ไป-กลับ) ออกไปเป็นวันที่ 17 ตุลาคม 2564

และหยุดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางต่างๆเป็นการชั่วคราวดังนี้

– เส้นทาง ภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ)  ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 30 ตุลาคม 2564

– เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564

– เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564

และ จะปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสารเป็นการชั่วคราว  3 แห่ง  ดังนี้

– สำนักงานออกบัตรโดยสาร หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2564

– สำนักงานออกบัตรโดยสาร สุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2564

– สำนักงานออกบัตรโดยสาร ตราด ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2564

 

 

Back to top button