DITTO เทรดวันแรกลุ้นเหนือจอง 7.50 บ. ชูจุดแข็งผลงานโตต่อเนื่อง-ประสบการณ์กว่า 20 ปี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (6 พ.ค.) หลักทรัพย์บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO ผู้ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document and Data Management Solution) และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มเทคโนโลยี เป็นวันแรก โดยมีทุนจดทะเบียน 440 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทุนชำระแล้ว 220 ล้านบาท โดยมีหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น

ด้าน นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DITTO เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจจัดการเอกสาร มาแล้วกว่า 20 ปี มีสำนักงาน คลังสินค้า และสาขารวม 4 แห่ง ด้วยความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทำให้บริษัทปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี ทั้งยังสรรหาสินค้าและบริการใหม่ ๆ มานำเสนอให้กับลูกค้า พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาผสานกับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างผลงาน และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายศูนย์กระจายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารสำหรับให้บริการบนระบบคลาวด์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

โดย DITTO มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ กลุ่มตระกูลรัตนกมลพร ถือหุ้น 71.59% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล ประกอบด้วย การให้บริการบริหารจัดการระบบงาน (Business Process Outsourcing หรือ BPO) โดยมุ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล   การจำหน่ายระบบบริหารจัดการเอกสาร และงานโครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร คิดเป็นสัดส่วน 39% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2563 และมีอัตราเติบโตโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา

รวมทั้ง 2. ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ  มุ่งเน้นในโครงการที่มีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเป็นเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ คิดเป็นสัดส่วน 30.7% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2563 และ 3. ธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ  คิดเป็นสัดส่วน 30.3% ของรายได้จากการขายและบริการในปี 2563

ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2561 – 2563 เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้จากการขายและบริการ 422.3 ล้านบาท 773.0 ล้านบาท 986.3 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 52.8% และมีกำไรสุทธิ 13.4 ล้านบาท 56.3 ล้านบาท และ 114.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 192.3% สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ DITTO โดยมีปัจจัยมาจากการขยายตัวของงานโครงการระบบบริหารจัดการเอกสาร ธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี และธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล ส่วนภาพรวมตลาดการจัดการข้อมูลดิจิทัลในปี 2563 – 2568 คาดว่าจะมีมูลค่าเติบโตจาก 729.1 ล้านบาท เป็น 11,886.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย 74.77% ต่อปี

สำหรับการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยวางแผนขยายศูนย์กระจายการให้บริการครอบคลุมในจังหวัดที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เช่น การแปลงเอกสารกระดาษเป็นข้อมูลดิจิทัล จัดทำสารบัญข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา การนำข้อมูลจัดเก็บในระบบบริหารจัดการเอกสารหรือระบบจัดการข้อมูลขององค์กร เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้นำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และจะลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารเพื่อให้บริการบนระบบคลาวด์ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) หรือบริการด้านซอฟต์แวร์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบบริหารจัดการเอกสารจากทุกที่ผ่านระบบคลาวด์ โดยไม่ต้องใช้งบลงทุนพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เอง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้อย่างสม่ำเสมอจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการซอฟต์แวร์ดังกล่าว

Back to top button