SPVI โชว์กำไรไตรมาส 1 โตกระฉูด 180% มาที่ 34 ลบ. รับยอดขายพุ่ง

SPVI โชว์กำไรไตรมาส 1/64 โตกระฉูด 180% มาที่ 34 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 12 ลบ. รับยอดขายพุ่ง-ค่าใช้จ่ายลด


บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SPVI รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/64 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเติบโต เนื่องจากบริษัทฯมียอดขายเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายและการบริการ สำหรับไตรมาส 1/2564 จำนวน 1,377.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 642.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.40 เนื่องจากผู้บริโภคยังคงให้การต้อนรับสินค้าที่ออกใหม่ในช่วงไตรมาส 4/2563 เป็นอย่างดี

ประกอบกับการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯสามารถจัดการสินค้าเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้เป็นอย่างดี

Back to top button