NWR คว้างานร.ฟ.ท. สร้าง Skywalk เชื่อมรพ.จุฬาภรณ์-สถานีหลักสี่ มูลค่า 238.22 ลบ.


บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR เปิดเผยว่า กลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นดับเบิลยูอาร์-เอวีพี ซึ่งประกอบไปด้วย NWR  และ บริษัท แอดวานซ์ฟรีแฟบ จำกัด (AVP) ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในโครงการก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางเชื่อม Skywalk ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับสถานีหลักสี่ตามพระราชดำริ มูลค่าโครงการ 238.22 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (สัดส่วน NWR 51% คิดเป็นมูลค่า 121,492,200 บาท สัดส่วน AVP 49%คิดเป็นมูลค่า 116,727,800 บาท)  ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วันนับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

Back to top button