AJ ทุ่ม 1.4 พันลบ. ซื้อเครื่องจักร รองรับขยายกำลังผลิตฟิล์ม BOPET เพิ่ม 4.5 หมื่นตัน/ปี


บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ AJ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุม้ติให้เข้าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จากสหภาพยุโรป รวมมูลค่า 1,400 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น 45,000 ตัน/ปี คาดว่าจะทำรายการ รวมถึงสร้าง ขนส่ง และติดตั้งเครื่องจักรจนสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปลายปี 65 ถึงต้นปี 66  โดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

 

Back to top button