สันนิบาตเทศบาล ร้อง “กกต.” ทบทวนเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น กังวลโควิดระบาด-ปชช.ใช้สิทธิน้อย

สันนิบาตเทศบาล ร้อง “กกต.” ทบทวนเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น กังวลโควิดระบาด-ปชช.ใช้สิทธิน้อย


นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน เข้ายื่นหนังสือต่อ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ทบทวนกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เนื่องจากเกรงว่าการจัดการเลือกตั้งภายใต้สภาวการณ์นี้เป็นการไม่เหมาะสม อีกทั้งประชาชนอาจออกไปใช้สิทธิน้อย เพราะเป็นช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้จะมีการคัดกรองก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง แต่การระบาดรอบใหม่พบผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่แสดงอาการ

นอกจากนี้ ในแต่ละพื้นที่มีการแพร่ระบาดไม่เท่ากันและมีมาตรการในแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน หากผู้มีสิทธิจะเดินทางไปใช้สิทธิ แต่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดและต้องโดนกักตัวในจังหวัดพื้นที่โรคระบาด 14 วัน ไม่ได้ไปใช้สิทธิ เท่ากับจะทำให้ผู้นั้นเสียสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้ง และหากมีการร้องเรียนให้การเลือกตั้งโมฆะจะก่อให้เกิดปัญหาได้

อีกทั้งหลายจังหวัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีการกำหนดมาตรการห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก จังหวัด มาตรการนี้จะทำให้เกิดความไม่เสมอภาคและเป็นอุปสรรคในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งจะเป็นการขัดต่อหลักการประชาธิปไตยที่มีความจำเป็นต้องเคารพในทุกเสียง ถึงแม้จะเป็นเสียงส่วนน้อย

และหากเป็นเขตเทศบาลขนาดใหญ่ จะมีจำนวนประชากรมาก การแพร่ระบาดของโรคจึงสามารถเปิดขึ้นได้ง่ายกว่านอกเขตเมืองหรือชนบท ดังนั้นการจัดการเลือกตั้งในสถานการณ์เช่นนี้ จึงจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดโดยไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างยิ่ง

ในหลักการการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความจำเป็นที่จะต้องนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเปรียบเทียบและตัดสินใจในการเลือกผู้สมัคร ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีสื่อทางโซเซียลมีเดียแต่ไม่สามารถทดแทนและครอบคลุมในทุกมิติทั้งปริมาณและคุณภาพได้เท่ากับการปราศรัยสด

ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงขอให้ กกต.พิจารณาทบทวนกำหนดการเลือกตั้งเทศบาล โดยพิจารณาถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน โดยอาจเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย หรือเมื่อประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

Back to top button