“ป้อม” ถกบอร์ดสิ่งแวดล้อม ไฟเขียวเดินหน้าส่วนต่อขยายสายสีเหลือง “ลาดพร้าว-รัชโยธิน”

“ป้อม” ถกบอร์ดสิ่งแวดล้อม ไฟเขียวเดินหน้าส่วนต่อขยายสายสีเหลือง “ลาดพร้าว-รัชโยธิน”


พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สวล.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการที่สำคัญ เพื่อรองรับแผนการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้มาตรการสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล

ได้แก่ โครงการ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนต่อขยาย ช่วงแยกรัชดา-ลาดพร้าว ถึงแยกรัชโยธิน ของ รฟม., โครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูล ของ อบจ.สตูล, โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางของ อบจ.สงขลา, โครงการทางหลวงหมายเลข 203 หล่มสัก-หล่มเก่า-เลยของกรมทางหลวง และเห็นชอบให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงประกาศมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมงบางประเภทที่ยังขาดการดูแลบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

ที่ประชุม ยังได้พิจารณาเห็นชอบร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการคาดการณ์ แนวโน้มของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เช่น พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น การใช้พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน เพิ่มขึ้น และอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯเพิ่มขึ้น เป็นต้น สำหรับสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วง เช่น พื้นที่ป่าไม้คงที่ แต่พื้นที่ไฟไม้ รวมทั้งจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน (PM2.5)ในพื้นที่เมืองใหญ่ ควันจากไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือรุนแรง เพิ่มขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการฯ ให้กำกับ ติดตามโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบ แล้ววันนี้ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมเน้นย้ำ ให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ ปฏิบัติตามรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด และให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศชาติต่อไป

Back to top button