สมุทรสาคร ลุยค้นหาเชิงรุก เจอผู้ติดเชื้อโควิดอีก 792 ราย ดันยอดป่วยยืนยันสะสม 7,347 คน

สมุทรสาคร ลุยค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง เจอผู้ติดเชื้อโควิดอีก 792 ราย ดันยอดป่วยยืนยันสะสม 7,347 คน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.สมุทรสาคร) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 26 ม.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 792 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 714 ราย เป็นคนไทย 3 ราย และแรงงานต่างด้าว 711 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 78 ราย เป็นคนไทย 26 ราย และแรงงานต่างด้าว 52 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม รวมเป็น 7,347 ราย

ทั้งนี้ สสจ.สมุทรสาคร ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว รวม 81,543 ราย

Back to top button