โควิดสมุทรสาคร ยอดยังพุ่ง! เจอเพิ่มอีก 765 ราย คนไทย 208 ต่างด้าว 557 ป่วยสะสม 8,845 คน

โควิดสมุทรสาคร ยอดยังพุ่ง! เจอเพิ่มอีก 765 ราย คนไทย 208 ต่างด้าว 557 ป่วยสะสม 8,845 คน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 28 ม.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 765 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 686 ราย เป็นคนไทย 169 ราย และแรงงานต่างด้าว 517 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 79 ราย เป็นคนไทย 39 ราย แรงงานต่างด้าว 40 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม รวมเป็น 8,845 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 3 ราย

ทั้งนี้ สสจ.สมุทรสาคร ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว รวม 104,515 ราย

Back to top button