โควิดสมุทรสาครไม่แผ่ว พบผู้ติดเชื้อใหม่ 814 ราย ดันยอดป่วยสะสม 11,343 คน ดับอีก 1

โควิดสมุทรสาครไม่แผ่ว พบผู้ติดเชื้อใหม่ 814 ราย ดันยอดป่วยสะสม 11,343 คน ดับอีก 1


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 31 ม.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 814 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 782 ราย เป็นคนไทย 89 ราย และแรงงานต่างด้าว 693 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 32 ราย เป็นคนไทย 16 ราย แรงงานต่างด้าว 16 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม รวมเป็น 11,343 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 5 ราย

Back to top button