โควิดสมุทรสาครเริ่มลด! ผู้ติดเชื้อใหม่ 163 ราย รวมป่วยสะสม 15,056 คน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 7 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 163 ราย ลดลงจากวันก่อนหน้านี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 202 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 31 ราย เป็นคนไทย 6 ราย และแรงงานต่างด้าว 25 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 132 ราย เป็นคนไทย 44 ราย แรงงานต่างด้าว 88 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม รวมเป็น 15,056 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 5 ราย

ทั้งนี้ สสจ.สมุทรสาคร ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 164,186 ราย

Back to top button