โควิดสมุทรสาคร เริ่มซา! รองผู้ว่าสั่งคลายล็อก เปิดโรงเรียน-ห้าง-สนามกีฬา เว้นพท.เสี่ยง

โควิดสมุทรสาคร เริ่มซา! รองผู้ว่าสั่งคลายล็อก เปิดโรงเรียน-ห้าง-สนามกีฬา เว้นพท.เสี่ยง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 2 มี.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 12 ราย จากวานนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 3 ราย เป็นคนไทย 1 ราย ต่างชาติ 2 ราย และผู้ป่วยในโรงพยาบาล 9 ราย เป็นคนไทย 4 ราย ต่างชาติ 5 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวมเป็น 16,413 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 7 ราย จากการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 203,028 ราย

ด้านนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 544/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

1.ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดฯ ฉบับที่ 48

2.เปิดดำเนินการ สนามกีฬาของรัฐและเอกชน (ยกเว้น ต.ท่าทราย ต.นาดี), สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน (ยกเว้น ต.ท่าทราย ต.นาดี), ร้านอาหาร เปิดได้ถึง 23.00 น. หลังจากนั้นนำกลับไปบริโภคที่อื่น, ห้างฯ เปิดได้ตามเวลาปกติของห้างนั้น ๆ, สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ (ยกเว้น ต.ท่าทราย ต.นาดี) และบ่อตกปลา นอกนั้นยังคงปิดสถานที่ตามเดิม

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คลิ้กอ่านรายละเอียดคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครด้านล่าง

https://www.facebook.com/Mophssjsk/photos/pcb.259639582316615/259638355650071/

 

 

 

ขณะที่สสจ.ปทุมธานี รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ล่าสุด ณ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 2 มี.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 10 ราย ลดลงจากวานนี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32 ราย

โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 5 ราย เป็นคนต่างชาติทั้งหมด ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 5 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด ทำให้ขณะนี้จังหวัดปทุมธานี มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมรวม 591 ราย โดยทางจังหวัดได้ทำการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 35,160 ราย

Back to top button