“บอร์ดโรคติดต่อฯ” ไฟเขียว ลดวันกักตัวต่างชาติ มีใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด เว้นแอฟริกา

"บอร์ดโรคติดต่อฯ" ไฟเขียว ลดวันกักตัวต่างชาติ มีใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด เว้นแอฟริกา


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่า ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการลดวันกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หลังจากทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนไปแล้วถึงราว 250 ล้านเข็ม ทำให้เริ่มมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นในคนจำนวนมาก คาดว่าประเทศไทยจะดำเนินการได้ภายในเดือน เม.ย.64

หลักการที่ได้พิจารณาและจะเสนอต่อรัฐบาล คือ

– ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีใบรับรองการรับวัคซีน แต่มีใบรับรองการปลอดโควิด-19 ต้องกักตัว 10 วัน

– ผู้ที่มีเอกสารรับรองว่าได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วน โดยได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า 14 วันและไม่เกิน 3 เดือนก่อนการเดินทาง รวมทั้งมีเอกสารรับรองการปลอดโควิด-19 จะลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน

– คนไทย ที่มีเอกสารการรับวัคซีนครบอย่างน้อย 14 วัน แต่ไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง ให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ยกเว้นสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกายังต้องกักตัวให้ครบ 14 วันตามมาตราการเดิม

ส่วนในอนาคตจะมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องดูผลของการฉีดวัคซีนจากทั่วโลกเพื่อมาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ก่อน

Back to top button