“กฟน.” เซ็น MOU รัฐวิสาหกิจจีน ศึกษาร่วมทุนโรงไฟฟ้าขยะระบบไมโครกริด

“กฟน.” เซ็น MOU รัฐวิสาหกิจจีน ศึกษาร่วมทุนโรงไฟฟ้าขยะระบบไมโครกริด


การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีรัฐวิสาหกิจจีนถือหุ้นใหญ่ เพื่อศึกษาแนวทางการร่วมทุนโรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการนำร่องระบบไมโครกริด เพื่อรองรับการขยายตัวของพลังงานทางเลือกในเขตพื้นที่เมืองหลวงและส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่า กฟน. กล่าวว่า ความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบไมโครกริดในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าขยะให้เป็นชุมชนที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าจากสายส่งและสายจำหน่ายหลัก แต่จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในครั้งนี้ถือเป็นการตอบสนองนโยบายตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงาน อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญของการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ Smart Grid ของกฟน.

นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินโครงการกำจัดมูลฝอยด้วยเตาเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเตาเผาวันละ 500 ตัน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลชุมนุมที่ได้มาตรฐาน

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันบริษัทฯยังได้เป็นผู้ให้สัญญากับทางกทม. ในการลงทุนพัฒนาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 1 โครงการ และ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชอีก 1 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี 2567

“การลงนาม MOU การศึกษาแนวทางร่วมทุนโรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน”

Back to top button