“ไทยแอร์เอเชีย” เลื่อนจ่ายเงินเดือนพนง.-หยุดบินเดือน ส.ค. เซ่นพิษโควิด

“ไทยแอร์เอเชีย” ประกาศเลื่อนจ่ายเงินเดือนพนง. ไปในเดือน ก.ย. และในเดือน ส.ค. จะหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังกระทบโควิดหนัก ลุ้น ก.ย. หากสถานการณ์ดีขึ้นจะกลับมาให้บริการอีกครั้ง


บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงรุนแรงต่อเนื่องยาวนาน โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการควบคุมการเดินทาง ทำให้สายการบินต้องหยุดให้บริการทั้งหมดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือน ก.ค. 2564 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจสายการบิน โดยเฉพาะสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนในบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการอย่างดีที่สุดมาตลอด รวมทั้งหาแหล่งเงินทุนต่างๆ มาบรรเทาผลกระทบ แต่สถานการณ์ภายนอกพัฒนาไปรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศแจ้งมาตรการระยะสั้น เพื่อเลื่อนและแบ่งจ่ายเงินเดือนพนักงานในเดือน ก.ค. – ส.ค. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับเดือน ก.ค. 2564

– พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เลื่อนการจ่ายเงินเดือนทั้งหมดไปในเดือน ก.ย. 2564

– พนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไปที่ Active จ่ายเงินเดือน 50% และเลื่อนการจ่าย 50% ที่เหลือไปในเดือน ก.ย. 2564

– พนักงานที่ Inactive เลื่อนการจ่ายเงิน 25% ไปในเดือน ก.ย. 2564

ส่วนเดือน ส.ค. 2564 บริษัทฯจะหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเป็นการชั่วคราว จึงมีความจำเป็นต้องให้พนักงานหยุดปฏิบัติงาน 100%

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ หวังว่าในเดือน ก.ย. 2564 สถานการณ์ต่างๆจะปรับตัวดีขึ้น บริษัทฯได้รับแหล่งเงินทุนและทยอยกลับมาให้บริการเที่ยวบินต่างๆ ได้อีกครั้ง ซึ่งจะทำให้สามารถจ่ายเงินเดือนให้พนักงานตามรอบปกติได้ต่อไป

Back to top button