สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) STA มูลค่าสูงสุด 17.13 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) STA มูลค่าสูงสุด 17.13 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STA 1 500,000 17,125 34.25
WHA 1 5,000,000 16,100 3.22
BANPU 1 1,004,300 12,755 12.7
CPNREIT 1 500,000 10,225 20.45
AOT13C2112A 2 15,000,000 4,050 0.27

Back to top button