สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CMO มูลค่าสูงสุด 84 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CMO มูลค่าสูงสุด 84 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CMO 1 42,000,000 84,000 2
CBG 1 600,000 71,100 118.5
CPALL 1 1,000,000 65,375 65.38
SKR 1 6,000,000 60,000 10
LEO 2 5,000,000 59,500 11.9
W 2 10,000,000 31,000 3.1
PTTEP 1 200,000 24,000 120
BH 1 149,200 23,383 156.72
S5013P2203A 1 10,000,000 8,410 0.84
JMAR13C2201B 2 20,000,000 6,200 0.31
DTAC 1 153,500 5,795 37.75
CBG08C2201S 1 10,000,000 5,300 0.53
TRUE 1 500,000 2,070 4.14
META 1 3,250,000 2,015 0.62
SAWAD 1 15,600 987 63.25
AQ <C> 3 16,000,000 736 0.05
BEC 1 40,000 536 13.4

Back to top button