TQR ไตรมาส 3/65 กำไร 19 ลบ. ลดลง 33%

TQR ไตรมาส 3/65 กำไร 19 ลบ. ลดลง 33% จากปีก่อนกำไร 28.58 ลบ. ส่วนงวด 9 เดือนกำไร 70.72 ลบ. ลดลง 27% จากปีก่อน 97.51 ลบ.


บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/65 และงวด 9 เดือนปี 65 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ดังนี้

ทั้งนี้เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการจำนวน 53.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.14 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ค่าบริการจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) และรายได้อื่นที่ลดลงจากรายการในปี 2564 มีการกลับรายการประมาณการหนี้สินเป็นรายได้อื่นจำนวน 27.24 ล้านบาท

Back to top button