ศึกเลือกตั้งประธาน ส.อ.ท. ระทึก!?..คนปตท.นั่งกรรมการพรึบ

จับตาศึกเลือกตั้ง “ประธาน ส.อ.ท.” ระทึก วันที่ 23 เม.ย. นี้ หลังประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกกรรมการ ส.อ.ท. จำนวน 244 คน เป็นตัวแทนในการลงคะแนนเลือก พบคนปตท.นั่งกรรมการพรึบ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (25 มี.ค. 67) ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2567 มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการประเภทเลือกตั้ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2567-2569 จำนวน 244 คน

ทั้งนี้ หลังจาก มีสมาชิก ส.อ.ท. จำนวนมากเดินทางมารอลงทะเบียนต่อคิวลงทะเบียนเข้าร่วมงานหนาแน่น โดย ส.อ.ท. รายงานว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ 2,700 คน มากสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งยังเป็นผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของการการที่เดินทางมาด้วยตนเอง

ส่วนของกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้คัดเลือกมาจำนวน 244 คน นั้น พบว่ามีเป็นผู้บริหารในเครือปตท. รวมถึงบริษัทย่อย หลายคนด้วยกัน เช่น นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC, นายชวลิต ทิพพาวนิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ,

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT, นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด , นายวุฒิกร สติฐิต ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และนายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

อย่างไรก็ดีในส่วนของกรรมการ ส.อ.ท. ทั้งหมด 244 คน ที่มาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้งนั้น โดยจะเป็นตัวแทนในการลงคะแนนเลือกประธาน ส.อ.ท. ในวันที่ 23 เม.ย. 67

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้เสนอตัวเป็นประธาน ส.อ.ท. รวม 2 คน ประกอบด้วย 1. นายเกียงไกร เธียรนุกูล บริษัท  วาวา อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด 2. นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธาน ส.อ.ท. และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงาน บริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

Back to top button