HSI May 21 กลยุทธ์ ถือ Long Call ลุ้นเก็งกำไรรีบาวด์ขึ้นต่อเนื่องจากวานนี้


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – May 21) 7 .. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์ ถือ Long Call

กรอบการเทรด 26,510 – 29,020 จุด

แนวต้าน 28,700 / 29,000 จุด

แนวรับ 28,200 / 28,000 จุด

Trailing Start 28,552 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – May 21) ระยะสั้นนี้คงแนะนำถือ Long Call เนื่องจากเราอยู่ระหว่างการลุ้นเก็งกำไรรีบาวด์ขึ้นต่อเนื่องจากวานนี้ มีเป้าหมายที่กรอบด้านบนของ Downtrend Channel แต่ภาพรวมเรากลับมาให้น้ำหนักของการย่อตัวมากขึ้น จากราคาที่ไม่สามารถ Breakout ขึ้น แต่กลับทำ New Low ใหม่แทน ตราบเท่าที่ราคายังไม่สามารถผ่านเส้น Downtrend บริเวณ 29,000 จุด การหาจังหวะเทรด Long Put จะได้เปรียบมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาหลุดต่ำกว่าบริเวณ 28,000 และ 27,500 จุด

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: ถือ Long Call โดยใช้แนวรับ เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง เก็งกำไรลุ้นรีบาวด์เท่านั้น

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • รอราคาขึ้น Breakout ทะลุแนวต้าน แล้วเก็งกำไร Long Call โดยใช้แนวต้านที่ถูก Breakout นั้นอ้างอิง เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: ถือ Long Put โดยใช้แนวต้าน หรือ Trailing Start เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • รอราคาย่อลง Breakout ทะลุแนวรับ แล้วเก็งกำไร Long Put โดยใช้แนวรับที่ถูก Breakout นั้นอ้างอิง เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2105A 0.44 23.8 0.04
HSI28C2105L 0.22 26.8 0.02
HSI28C2106C 0.16 23.3 0.01

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2105A 0.64 19.8 0.04
HSI28P2105B 0.19 25.2 0.02
HSI28P2106D 0.16 16.7 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 6/05/2564

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button