สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) JMART มูลค่าสูงสุด 1.57 พันลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
JMART 12 76,000,000 1,574,600 20.72
JKN 2 1,200,000 10,800 9
MAX
1 1,000,000 12 0.01

Back to top button