ลุ้น “คมนาคม” ดันส่วนต่อขยาย “สีชมพู” เข้าเมืองทอง ชงครม.เคาะพรุ่งนี้!


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันพรุ่งนี้ (9 ก.พ.64)​ กระทรวงคมนาคมจะเสนอ ครม.พิจารณาโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) จากสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี หลังจากที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)​ ได้ส่งหนังสือของสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ได้ตอบยืนยันความเห็น กรณีตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างสัญญาสัญญาร่วมลงทุนฯโครงการรถฟ้าสายสีชมพู ฉบับแก้ไข กรณี ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี

โดยสำนักงานอัยการสูงสุด ระบุว่า เอกสารแนบท้ายดังกล่าวเป็นเอกสารทางเทคนิคในสาระสำคัญมิใช่เอกสารทางกฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุดจึงมิอาจตรวจพิจารณาให้ได้ กรณีนี้จึงเป็นหน้าที่ของรฟม. ที่จะต้องตรวจสอบเอกสารแนบท้ายดังกล่าวมิให้ขัดหรือแย้งกับร่างสัญญาที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณาให้ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแนบท้ายสัญญาต่างๆ

เมื่อรฟม.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายละเอียดมิขัดหรือแย้งกับร่างสัญญาที่สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา ซึ่งเป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงานอัยการสูงสุดครบถ้วนแล้ว สำนักงานอัยการสูงสุดก็ไม่มีข้อขัดข้องแต่อย่างใด

สำหรับโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) จากสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ระยะทาง 3 กม. จำนวน 2 สถานี มีวงเงินลงทุน 3,379 ล้านบาท โดย บริษัทนอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ของกลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (บีทีเอส-ซิโนไทยฯ-ราชกรุ๊ป) เป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด

นายศักดิ์สยาม ระบุอีกว่า นอกจากนี้จะมีการเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 19,700 ล้านบาท โดยหากครม.เห็นชอบกรมทางหลวง(ทล.) จะเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลได้กลางปี 2564 โดยจะใช้เงินกองทุนค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ดำเนินการ

Back to top button