เวียดนาม ตอบโต้ไทยทุ่มตลาดน้ำตาล เล็งเก็บภาษีนำเข้า 34% รอเคาะกรอบบังคับใช้

เวียดนาม ตอบโต้ไทยทุ่มตลาดน้ำตาล เล็งเก็บภาษีนำเข้า 34% รอเคาะกรอบบังคับใช้


กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามแถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (9 ก.พ.64) ว่า มีแผนเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดน้ำตาลดิบที่มาจากประเทศไทย โดยอ้างว่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นกำลังบั่นทอนอุตสาหกรรมน้ำตาลภายในประเทศ โดยภาษีที่จะเก็บมีอัตรา 33.88% แต่ยังไม่กำหนดกรอบเวลาที่จะบังคับใช้

ทั้งนี้ เวียดนามยกเลิกภาษีนำเข้าน้ำตาลที่มาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี 2563 ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) แต่ความตกลง ATIGAมีเงื่อนไขให้ประเทศในกลุ่มสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) เก็บภาษีนำเข้าเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อตอบโต้พฤติกรรมการต่อต้านการแข่งขันได้

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของเวียดนามที่จะเก็บภาษีใหม่โดยเฉพาะต่อน้ำตาลดิบ มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้สอบสวนการต่อต้านการทุ่มตลาดตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา หลังจากที่เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมน้ำตาลเวียดนามร้องเรียน

โดยผลการสอบสวนในเบื้องต้นชี้ว่า น้ำตาลไทยได้รับการอุดหนุนและทุ่มตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้านตันในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึง 330.4%

กระทรวงการค้าเวียดนามกล่าวว่า โรงงานน้ำตาลภายในประเทศได้ปิดกิจการ ซึ่งทำให้พนักงาน 3,300 คนต้องตกงาน และมีผลกระทบในทางลบต่อเกษตรกรจำนวน 93,225 ครอบครัว ดังนั้นเวียดนามจะภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดต่อน้ำตาลดิบที่มาจากไทย 33.88% และจะทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ในขณะนี้กระทรวงการค้าฯ ยังคงสอบสวนในเรื่องนี้อยู่ และจะสรุปในช่วงไตรมาสสอง และเวียดนามจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าเมื่อไหร่ที่จะเริ่มเก็บภาษี

Back to top button