สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BTS มูลค่าสูงสุด 84 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BTS 2 8,912,100 83,997 9.42
KCE 1 100,000 6,025 60.25
ANAN 1 3,000,000 6,000 2
CSS
1 1,300,000 3,380 2.6
TQM13C2105A 2 3,500,000 2,398 0.68
MAX 1 3,000,000 32 0.01

Back to top button