รัฐวิสาหกิจ เร่งเบิกจ่ายงบฯ สิ้น ม.ค. 7.8 หมื่นลบ. สูงกว่าเป้า ดันลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ

สคร. โชว์ผลงานรัฐวิสาหกิจ เร่งเบิกจ่ายงบฯ สิ้น ม.ค. 7.8 หมื่นลบ. สูงกว่าเป้า ดันลงทุนภาครัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจ


นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2564 พบว่า รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือน ม.ค.64 สูงกว่าเป้าหมาย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 78,337 ล้านบาท หรือคิดเป็น 107% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย

การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่ ต.ค.63 – ม.ค.64) 34 แห่ง จำนวน 69,599 ล้านบาท หรือคิดเป็น 106% ของแผนเบิกจ่ายสะสมและรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (เดือนม.ค.64) 9 แห่ง จำนวน 8,738 ล้านบาท หรือคิดเป็น 117% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า ในปี 2564 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจยังคงสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการวางแผนการเบิกจ่ายที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น และคาดว่าในปี 2564 นี้ รัฐวิสาหกิจจะมีการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังโดย สคร. จะยังคงติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลังเป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมถึงการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการเบิกจ่ายข้างต้น และเห็นควรมีมาตรการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน

ทั้งของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปี เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ด้าน น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงต้นปี 2564 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

Back to top button