สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PTT มูลค่าสูงสุด 209.02 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT 7 4,945,500 209,016 42.26
CPNREIT 6 7,200,000 143,280 19.9
SKR 2 6,000,000 47,400 7.9
SIMAT 3 11,000,000 46,800 4.25
TVD 1 31,589,994 45,805 1.45
TU <XD> 1 3,000,000 41,700 13.9
WHART 1 1,000,000 12,600 12.6
TFFIF 1 1,000,000 9,200 9.2
IVL 1 180,000 8,411 46.72
SFLEX 1 1,000,000 5,500 5.5
TOP
1 58,100 3,928 67.6
EA 1 50,000 3,125 62.5
SKY 1 199,700 2,336 11.7
STA 1 40,000 1,910 47.75
SAWAD 1 12,000 1,005 83.75
BGRIM 1 20,400 949 46.5
TAKUNI
1 1,500,000 750 0.5
SPRC
1 50,000 496 9.91
FTE 1 156,800 263 1.68
AEONTS 1 500 103 206

Back to top button