IMF ประเมินศก.ไทยปีนี้โต 2.6% ชมใช้มาตรการ “การเงินการคลัง” แก้วิกฤตโควิดได้ดี


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.คลัง) เปิดเผยว่า จากที่ได้มีโอกาสหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้มีการประเมินเศรษฐกิจไทยร่วมกัน ซึ่ง IMF คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้ราว 2.6% ซึ่งใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังประเมินไว้ที่ 2.8% และกรอบคาดการณ์ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ที่ 2.5-3.5%

พร้อมกันนี้ IMF ยังมองว่าประเทศไทยสามารถใช้นโยบายการคลังได้อย่างดี ในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มต่างๆ ตลอดจนมาตรการด้านการเงิน ที่ใช้นโยบายผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงมาตรการพักชำระหนี้ให้แก่ภาคธุรกิจ เป็นต้น

“ไอเอ็มเอฟ เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้อย่างแน่นอน แต่อาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะ และขอให้ทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างชัดเจน” นายอาคม กล่าว

พร้อมระบุว่า ในส่วนของกระทรวงการคลังเอง มีความต้องการให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นไปถึงระดับ 4% ในปีนี้ แต่คงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออก ขณะที่ภาครัฐเองจะพยายามผลักดันการลงทุนภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Back to top button