สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ PTTEP มูลค่าสูงสุด 58.26 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTTEP 1 521,900 58,259 111.63
TQM 1 138,200 17,482 126.50
SKR 1 2,000,000 15,600 7.80
STGT 1 371,100 15,030 40.50
ERW 1 3,000,000 13,980 4.66
IIG 1 500,000 12,250 24.50
CPTGF 1 1,000,000 9,200 9.20
MINT 2 221,000 7,127 32.25
GPSC 2 93,200 6,979 74.88
BSET100 1 581,200 5,677 9.77
CPALL-F
1 80,000 5,420 67.75
BDMS 1 200,000 4,280 21.40
CPN 1 60,900 3,441 56.50
META
1 7,000,000 2,800 0.40
J 1 1,000,000 2,700 2.70
VL 1 10,000 27 2.70

Back to top button