สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BBL มูลค่าสูงสุด 315 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL 1 2,500,000 315,000 126
CPALL 1 3,934,400 265,080 67.38
CPALL-F 1 1,934,428 131,436 67.95
ZMICO-F 2 25,650,000 110,460 4.31
GPSC 3 1,380,000 105,690 76.59
KBANK
2 500,000 73,200 146.4
SCB 1 400,000 44,800 112
E1VFVN3001 1 750,000 20,010 26.68
BDMS 1 900,000 19,170 21.3
EA 1 300,000 18,525 61.75
STPI 1 2,500,000 8,420 3.37
MJD 3 3,500,000 7,280 2.08
AOT 1 100,000 6,700 67
CPN 1 87,100 4,932 56.62
FSS 1 2,000,000 4,640 2.32
OR
2 69,500 2,224 32
ITD 1 1,000,000 1,550 1.55
BAM
1 60,000 1,302 21.7
NEX 1 100,000 543 5.43
CKP 1 100,000 514 5.14
RBF 1 10,000 179 17.9
AYUD 1 4,700 155 33
SPRC 1 12,500 114 9.1

Back to top button