FN โรดโชว์ห้องค้าบล.ฟินันเซีย หวังนำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์


FN20161107

นายปรีชา ส่งวัฒนา(กลาง) ประธานกรรมการบริหาร นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา (ที่3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร(ที่1จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่2จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร และนางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์(ที่1จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ซึ่ง FN จะเสนอขายหุ้นจำนวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

Back to top button