AGE คว้ารางวัลการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม

AGE คว้ารางวัล Thailand Coal Awards 2017 ด้านการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม เมื่อเร็วๆนี้


นางสาวปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) เข้ารับรางวัล Thailand Coal Awards 2017 ด้านการมีส่วนร่วมต่อชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility Category) จาก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ภายในงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อเร็วๆนี้ 

Back to top button