PLAT จัดโครงการ “ปันรัก”


บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านรัดปูน อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พร้อมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ปันรัก” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเด็กไทยให้มีความก้าวไกลอย่างยั่งยืน และมอบสื่อการเรียนการสอนและเครื่องกีฬาแก่โรงเรียน โดยรวมงบประมาณ การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 344,653.75 บาท โดยมีคุณภัทรานิษฐ์ สวยงาม (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัดปูน ให้การต้อนรับในครั้งนี้

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบูรณะโรงอาหาร สนามเด็กเล่น สร้างอ่างแปรงฟัน พร้อมมีทันตแพทย์ มาให้ความรู้แก่เด็กๆ ในการรักษาสุขภาพพลานามัย โดยงบประมาณที่นำไปบริจาค ส่วนหนึ่งได้มาจากการเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนร่วมกันบริจาค ภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ /โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ / เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ และ เดอะ วอร์ฟ สมุย จำนวน 86,321.75 บาท (แปดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ภายใต้โครงการ “ปันรัก” จัดโดย บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

 

Back to top button