AGE ร่วมสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ “ชุมชนตำบลแม่ลา”

AGE ร่วมสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ "ชุมชนตำบลแม่ลา"


นายบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกท่าเรือ ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 390 ลิตร ภายใต้โครงการความร่วมมือ “ร่วมแรงร่วมใจผ่านวิกฤต COVID-19” เพื่อใช้สำหรับฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ วัด โรงเรียน สถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนพร้อมทั้งลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในชุมชนตำบลแม่ลา จำนวนกว่า 650 ครัวเรือน

โดยมี นายสมบุญ จำพรต กำนันตำบลแม่ลา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ลาและจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Back to top button