RT จับมือ APM โรดโชว์บล.ไอร่า

RT จับมือ APM โรดโชว์บล.ไอร่า ณ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้


นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ รวมถึง นายไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลในการขายหุ้น IPO ของ RT แก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยมี นายนคร คลศรีชัย ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด พร้อมทั้ง นายสลากุล ประเสริฐดี กรรมการผู้จัดการ และ นายกิตติพงศ์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA) ให้การต้อนรับ

Back to top button