WHAUP ติดอันดับหุ้นยั่งยืน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ให้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล(Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ภายใต้โครงการ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืน ขณะที่ก่อนหน้านี้ WHAUP ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี SET 100 และ SETHD เป็นที่เรียบร้อย

Back to top button